CHILD RIGHTS COMMITTEE (CRC) WEBINAR SERIES ON PROTECTING CHILDREN

29 November 2021 | YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie petang ini telah dijemput sebagai pembicara di dalam Child Rights Committee (CRC) Webinar Series on Protecting Children anjuran Bar Council Malaysia.

Webinar yang dijalankan secara dalam talian melalui platform zoom ini dihadiri oleh ahli-ahli Majlis peguam dan ahli-ahli pertubuhan bukan kerajaan (NGO) serta dimoderatorkan oleh Puan Fahda Nur Ahmad Kamar (Peguambela & Peguamcara) bertujuan memberi pendedahan kepada kebajikan kanak-kanak selepas berlakunya sesebuah penceraian.

Di awal bicara, YAA Dato’ Setia Dr. terlebih dahulu berkongsi tentang peruntukkan undang-undang yang digunapakai di mahkamah syariah seluruh Malaysia termasuk bidangkuasa dan pemakaiannya yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan.

Selanjutnya YAA Dato’ Setia Dr. berkongsi berkaitan Enakmen/Akta Keluarga Islam yang secara khusus menyentuh kepada hak jagaan anak termasuk perkongsian berkaitan prinsip-prinsip yang digunapakai oleh hakim syarie dalam memastikan kebajikan anak terjamin.

Selain hak jagaan, tumpuan turut diberikan kepada peruntukkan undang-undang berkaitan nafkah anak yang merangkumi penyediaan tempat tinggal yang selamat, makanan, tempat tinggal dan pendidikan.

YAA Dato’ Setia Dr. juga menggunakan kesempatan ini bagi menerangkan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh JKSM antaranya penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), pembinaan Arahan Amalan Mahkamah Syariah dan pewujudan Mahkamah Khas bagi membicarakan kes nafkah dan hadhanah.

Diharapkan agar perkongsian oleh YAA Dato’ Setia Dr. hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada para peserta berkaitan sistem perundangan syariah di Malaysia khususnya berkaitan nafkah anak dan hadhanah.

Last Updated on Februari 12, 2022

Kalendar JKSM

Events in Julai 2022

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
Jun 27, 2022(2 events) Jun 28, 2022(1 event) Jun 29, 2022 Jun 30, 2022 Julai 1, 2022(2 events) Julai 2, 2022 Julai 3, 2022
Julai 4, 2022(1 event) Julai 5, 2022 Julai 6, 2022 Julai 7, 2022 Julai 8, 2022 Julai 9, 2022 Julai 10, 2022
Julai 11, 2022 Julai 12, 2022 Julai 13, 2022 Julai 14, 2022 Julai 15, 2022(1 event) Julai 16, 2022 Julai 17, 2022
Julai 18, 2022(1 event) Julai 19, 2022 Julai 20, 2022 Julai 21, 2022 Julai 22, 2022 Julai 23, 2022 Julai 24, 2022
Julai 25, 2022 Julai 26, 2022 Julai 27, 2022(1 event) Julai 28, 2022(1 event) Julai 29, 2022(2 events) Julai 30, 2022 Julai 31, 2022