CHILD RIGHTS COMMITTEE (CRC) WEBINAR SERIES ON PROTECTING CHILDREN

29 November 2021 | YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie petang ini telah dijemput sebagai pembicara di dalam Child Rights Committee (CRC) Webinar Series on Protecting Children anjuran Bar Council Malaysia.

Webinar yang dijalankan secara dalam talian melalui platform zoom ini dihadiri oleh ahli-ahli Majlis peguam dan ahli-ahli pertubuhan bukan kerajaan (NGO) serta dimoderatorkan oleh Puan Fahda Nur Ahmad Kamar (Peguambela & Peguamcara) bertujuan memberi pendedahan kepada kebajikan kanak-kanak selepas berlakunya sesebuah penceraian.

Di awal bicara, YAA Dato’ Setia Dr. terlebih dahulu berkongsi tentang peruntukkan undang-undang yang digunapakai di mahkamah syariah seluruh Malaysia termasuk bidangkuasa dan pemakaiannya yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan.

Selanjutnya YAA Dato’ Setia Dr. berkongsi berkaitan Enakmen/Akta Keluarga Islam yang secara khusus menyentuh kepada hak jagaan anak termasuk perkongsian berkaitan prinsip-prinsip yang digunapakai oleh hakim syarie dalam memastikan kebajikan anak terjamin.

Selain hak jagaan, tumpuan turut diberikan kepada peruntukkan undang-undang berkaitan nafkah anak yang merangkumi penyediaan tempat tinggal yang selamat, makanan, tempat tinggal dan pendidikan.

YAA Dato’ Setia Dr. juga menggunakan kesempatan ini bagi menerangkan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh JKSM antaranya penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), pembinaan Arahan Amalan Mahkamah Syariah dan pewujudan Mahkamah Khas bagi membicarakan kes nafkah dan hadhanah.

Diharapkan agar perkongsian oleh YAA Dato’ Setia Dr. hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada para peserta berkaitan sistem perundangan syariah di Malaysia khususnya berkaitan nafkah anak dan hadhanah.

Last Updated on Februari 12, 2022

Kalendar JKSM

Events in Februari 2023

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
Januari 30, 2023(1 event) Januari 31, 2023(1 event) Februari 1, 2023 Februari 2, 2023(2 events) Februari 3, 2023 Februari 4, 2023 Februari 5, 2023
Februari 6, 2023 Februari 7, 2023(1 event) Februari 8, 2023 Februari 9, 2023(1 event) Februari 10, 2023(1 event) Februari 11, 2023 Februari 12, 2023
Februari 13, 2023(1 event) Februari 14, 2023(1 event) Februari 15, 2023 Februari 16, 2023 Februari 17, 2023 Februari 18, 2023 Februari 19, 2023
Februari 20, 2023(1 event) Februari 21, 2023(1 event) Februari 22, 2023(1 event) Februari 23, 2023 Februari 24, 2023 Februari 25, 2023 Februari 26, 2023
Februari 27, 2023(1 event) Februari 28, 2023 Mac 1, 2023 Mac 2, 2023 Mac 3, 2023 Mac 4, 2023 Mac 5, 2023