Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JKSM 2019

Bilangan Transaksi Bagi Setiap Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2019 Yang Disediakan:

Maklumat bilangan transaksi Online yang ditawarkan oleh JKSM dikemaskini secara bulanan

Bil.Nama Perkhidmatan OnlineBilangan Transaksi
JanFebMacAprMeiJunJulOgosSeptOktNovDisJUMLAH
1.Pra Pendaftaran Kes Mal – (Portal E-Syariah)0000000000000
2.Aduan/Maklumbalas Melalui Laman Web51072210451313   89
3.Sistem Pengurusan Latihan Elektronik (ETMS)00099        99
4.Sistem Pertukaran Pegawai dan Kakitangan JKSM (SPPK)46544452    34
5.Pembaharuan Sijil Amalan – (Portal E-Syariah)00020502100010
6.Pengemaskinian Maklumat Peguam Syarie – (Portal E-Syariah)310010100012
 JUMLAH1217 121271513111714  

* Sistem Pertukaran Pegawai dan Kakitangan JKSM (SPPK) mula beroperasi pada bulan Julai 2014 dan ditamatkan penggunaan berkuatkuasa September 2019.

* Sistem Pengurusan Latihan Elektronik (ETMS)  ditamatkan penggunaan berkuatkuasa Jun 2019.

* Sistem MySMS ditutup berkuatkuasa pada Januari 2019 dan akan dinaik taraf dalam Sistem Esyariah Versi 3.

* Penyelenggaraan aplikasi di dalam Portal E-Syariah dilaksanakan sehingga bulan Mei 2014 dan mula beroperasi semula pada bulan Jun 2014

* Paparan maklumat berdasarkan arahan “Paparan Kemajuan Pelaksanaan Perkhidmatan Online Di Sektor Awam” oleh Ketua Pengarah MAMPU pada 21 Januari 2010, dan dipantau dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kandungan Sektor Awam (ICON) MAMPU

Last Updated on January 26, 2022

Kalendar JKSM

Events in March 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 27, 2023(1 event) February 28, 2023 March 1, 2023 March 2, 2023 March 3, 2023 March 4, 2023 March 5, 2023
March 6, 2023(1 event) March 7, 2023 March 8, 2023 March 9, 2023 March 10, 2023 March 11, 2023 March 12, 2023
March 13, 2023 March 14, 2023 March 15, 2023 March 16, 2023(1 event) March 17, 2023 March 18, 2023 March 19, 2023
March 20, 2023 March 21, 2023 March 22, 2023(1 event) March 23, 2023 March 24, 2023 March 25, 2023 March 26, 2023
March 27, 2023(1 event) March 28, 2023 March 29, 2023 March 30, 2023(3 events) March 31, 2023(3 events) April 1, 2023 April 2, 2023