DIALOG YUDISIAL MAHKAMAH AGUNG RI DAN FCFCOA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN

27 Julai 2022| YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Naím bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM telah diundang sebagai tetamu kehormat dalam Majlis Dialog Yudisial Mahkamah Agung Ri dan Fcfcoa Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian yang diadakan secara hybrid anjuran Mahkamah Agung Indonesia bersama Family Court of Australia.

YAA Dato’ Setia Dr. juga turut diberi penghormatan bagi membentangkan tajuk “Syariah Court Malaysia on Hajj Fund” kepada semua para peserta yang hadir dalam majlis dialog tersebut.

YAA Dato’ Setia Dr. telah mengupas dengan lebih mendalam tentang ‘Prinsip Keadilan Dalam Islam’, ‘Falfasah Kehakiman Islam’ dan ‘Pelaksanaan Hiwalah’ dalam menguatkuasa dan melaksanakan perintah/penghakiman yang diperolehi daripada Mahkamah dalam sesi pembentangan berkenaan.

Hilawah misalnya merupakan salah satu tindakan yang boleh diambil bagi menguatkuasa dan melaksanakan perintah nafkah yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Ia adalah peruntukan khusus yang memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk memerintahkan pihak ketiga (muhai ‘alaih) bagi menahan harta penghutang penghakiman untuk dibuat pembayaran kepada pemiutang penghakiman (isteri/ bekas isteri) setakat amaun yang tertunggak.

Untuk rekod, pada Mac 2022, YAA Dato’ Setia Dr. telah mencadangkan agar akaun pendeposit Tabung Haji (TH) yang culas membayar tuntutan nafkah kepada bekas isteri dan anak-anak dibekukan. Langkah itu bertujuan memastikan setiap pendeposit yang juga bakal jemaah haji bebas daripada sebarang hutang terutama hutang tuntutan nafkah.

Cadangan tersebut telah disambut baik oleh pihak Tabung Haji dalam perbincangan lanjut antara YAA Dato’ Setia Dr. dengan pihak Tabung Haji.

Turut hadir dalam majlis dialog hari ini ialah Ketua Mahkamah Agung Indonesia, YM. Prof. Dr. H.M Syariffudin; Deputy Head of Mission to Indonesia Austalian Embassy, Mr. Stephen Scott; Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga, Puan Maria binti Jilani dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga, Puan Maimun binti Mohd.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA

Last Updated on July 28, 2022

Kalendar JKSM

Events in March 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 27, 2023(1 event) February 28, 2023 March 1, 2023 March 2, 2023 March 3, 2023 March 4, 2023 March 5, 2023
March 6, 2023(1 event) March 7, 2023 March 8, 2023 March 9, 2023 March 10, 2023 March 11, 2023 March 12, 2023
March 13, 2023 March 14, 2023 March 15, 2023 March 16, 2023(1 event) March 17, 2023 March 18, 2023 March 19, 2023
March 20, 2023 March 21, 2023 March 22, 2023(1 event) March 23, 2023 March 24, 2023 March 25, 2023 March 26, 2023
March 27, 2023(1 event) March 28, 2023 March 29, 2023 March 30, 2023(3 events) March 31, 2023(3 events) April 1, 2023 April 2, 2023