KUNJUNGAN HORMAT JKSM KE JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA, MDI PUTRAJAYA

1 Disember 2021 | YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM hari ini telah mengadakan kunjungan hormat ke Pejabat Ketua Pengarah, Jabatan Insolvensi Malaysia, Putrajaya iaitu YBhg. Dato’ Anita binti Harun.

Tujuan kunjungan hormat ini adalah untuk menjalinkan kerjasama dan hala tuju bersama Jabatan Insolvensi Malaysia bagi penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah nafkah dan mut’ah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah terhadap orang yang diisytiharkan bankrap

Untuk rekod, JKSM telah membincangkan dan mencadangkan agar isu berkaitan dengan tunggakan nafkah menjadi keutamaan hutang yang perlu dijelaskan di bawah Akta Insolvensi 1967 [Akta 360].

Turut hadir dalam kunjungan hormat hari ini adalah Ketua Pendaftar JKSM, Pengarah Kanan Kehakiman JKSM, Pengarah BPKR JKSM, Pengarah BDP JKSM, Ketua Penolong Pengarah BSK JKSM dan pegawai-pegawai kanan Jabatan Insolvensi Malaysia.

Diharapkan agar pertemuan kali ini menjadi titik tolak ke arah way forward untuk memperkasakan perintah Mahkamah Syariah seluruh Malaysia.

Last Updated on February 12, 2022

Kalendar JKSM

Events in January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 26, 2022 December 27, 2022 December 28, 2022 December 29, 2022 December 30, 2022 December 31, 2022 January 1, 2023
January 2, 2023 January 3, 2023 January 4, 2023(1 event) January 5, 2023 January 6, 2023 January 7, 2023 January 8, 2023
January 9, 2023 January 10, 2023(1 event) January 11, 2023 January 12, 2023 January 13, 2023 January 14, 2023 January 15, 2023
January 16, 2023 January 17, 2023(1 event) January 18, 2023(3 events) January 19, 2023(3 events) January 20, 2023 January 21, 2023 January 22, 2023
January 23, 2023 January 24, 2023 January 25, 2023 January 26, 2023 January 27, 2023 January 28, 2023 January 29, 2023
January 30, 2023(1 event) January 31, 2023(1 event) February 1, 2023 February 2, 2023(2 events) February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023