KURSUS SIJIL EKSEKUTIF KEMAHIRAN ISTINBAT HUKUM DALAM PENGHAKIMAN SYARIE SIRI 2/2022

*Kurator Program Latihan Kehakiman dan Perundangan Syariah, BL JKSM*

PUTRAJAYA, 21 Julai –Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia melalui Bahagian Latihan telah mengadakan Kursus Sijil Eksekutif Kemahiran Istinbat Hukum Dalam Penghakiman Syarie Siri 2 pada 20 hingga 21 Julai 2022 dengan kerjasama Institut Fatwa dan Halal (iFFAH) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Program tersebut telah disertai seramai 27 orang peserta kumpulan pertama yang terdiri dalam kalangan Pegawai Syariah seluruh Malaysia.

Objektif kursus ini diadakan bertujuan memantapkan pemahaman para peserta berkenaan metodologi istinbat hukum dalam menyediakan Alasan Penghakiman kes-kes di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah (mal dan jenayah) selari dengan konteks semasa menurut pendekatan para ulamak muktabar. Memantapkan pemahaman para peserta dalam pengaplikasian kaedah dan prinsip Usul al-Fiqh bagi penyediaan alasan penghakiman. Menyediakan platform dan peluang kepada para peserta untuk mendalami ilmu dari segi kaedah dan teknik, memahami konteks dan isu dengan merujuk kepada Dalalah al-Lafz, seterusnya dapat menyumbang kepakaran dan kemahiran secara aktif kepada Institusi Kehakiman dan Perundangan Syariah negara.

Kursus ini dikendalikan oleh YBhg Prof Dr Irwan bin Mohd Subri, Pengarah Institut Fatwa dan Halal (iFFAH) USIM dan YBhg Prof. Madya Dr, Abdul Manan bin Ismail, Pengarah Akademi Fiqh Islami (AFHAM) USIM.

Sepanjang kursus tersebut, para penceramah berkongsi ilmu berkenaan proses istinbat hukum dan kepentingan dalam memahami serta mengaplikasi ilmu Usul Fiqh dalam proses istinbat hukum terutama dalam Alasan Penghakiman (AP) bagi mencapai keadilan serta memberikan hak kepada pihak-pihak yang berhak.

Untuk rekod, Kursus Sijil Eksekutif Kemahiran Istinbat Hukum Dalam Penghakiman Syarie Siri 1 telah diadakan pada 22-23 Jun 2022 yang lalu di JKSM.

Last Updated on July 21, 2022

Kalendar JKSM

Events in January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 26, 2022 December 27, 2022 December 28, 2022 December 29, 2022 December 30, 2022 December 31, 2022 January 1, 2023
January 2, 2023 January 3, 2023 January 4, 2023(1 event) January 5, 2023 January 6, 2023 January 7, 2023 January 8, 2023
January 9, 2023 January 10, 2023(1 event) January 11, 2023 January 12, 2023 January 13, 2023 January 14, 2023 January 15, 2023
January 16, 2023 January 17, 2023(1 event) January 18, 2023(3 events) January 19, 2023(3 events) January 20, 2023 January 21, 2023 January 22, 2023
January 23, 2023 January 24, 2023 January 25, 2023 January 26, 2023 January 27, 2023 January 28, 2023 January 29, 2023
January 30, 2023(1 event) January 31, 2023(1 event) February 1, 2023 February 2, 2023(2 events) February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023