MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN KERJASAMA (MOU) ANTARA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) DAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

25 November 2022 – Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman Kerjasama (MoU) bersama Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) bagi menjalinkan persefahaman kerjasama mengenai pelaksanaan program latihan kemahiran istinbat hukum dalam penghakiman Syarie kepada Pegawai Syariah seluruh Malaysia.

Dengan termeterainya memorandum ini, pihak JKSM dan USIM akan berusaha untuk membantu dan menyokong antara satu sama lain dalam kerjasama ini untuk projek-projek dan aktiviti libat urus yang saling memberi manfaat kepada JKSM dan USIM, antara lain perkongsian berbentuk latihan dalam modul dan kurikulum berkenaan kemahiran istinbat hukum dalam penghakiman syarie melalui latihan sijil eksekutif, pertukaran staf untuk meningkatkan kemahiran istinbat hukum dalam penghakiman syarie, penerbitan, seminar dan wacana ilmiah, pengetahuan berkenaan integrasi ilmu Naqli (ilmu bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah) dan ilmu Aqli (ilmu bersumberkan olahan akal manusia) dan juga dalam mana-mana projek-projek lain yang akan dikenal pasti dan dipersetujui bersama dari semasa ke semasa.

MoU ditandatangani oleh Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd. Na’im Bin Hj. Mokhtar, Naib Canselor, USIM YBrs. Profesor Teknologis (Ts.) Dr. Sharifudin Mad Shaarani, Ketua Pendaftar, JKSM YBrs. Tuan Haji Nassir bin Abdul Aziz dan Pendaftar, USIM YBhg. Dato’ Muhammad Haizuan Rozali.

Last Updated on November 25, 2022

Kalendar JKSM

Events in February 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 30, 2023(1 event) January 31, 2023(1 event) February 1, 2023 February 2, 2023(2 events) February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023
February 6, 2023 February 7, 2023(1 event) February 8, 2023 February 9, 2023(1 event) February 10, 2023(1 event) February 11, 2023 February 12, 2023
February 13, 2023(1 event) February 14, 2023(1 event) February 15, 2023 February 16, 2023 February 17, 2023 February 18, 2023 February 19, 2023
February 20, 2023(1 event) February 21, 2023(1 event) February 22, 2023(1 event) February 23, 2023 February 24, 2023 February 25, 2023 February 26, 2023
February 27, 2023(1 event) February 28, 2023 March 1, 2023 March 2, 2023 March 3, 2023 March 4, 2023 March 5, 2023