MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN PERSEFAHAMAN (MoU) BERSAMA MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (MAIK)

26 November 2021 | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia melalui Bahagian Dasar & Penyelidikan hari ini telah menandatangani Perjanjian Persefahaman (MoU) bersama pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam penerbitan secara bersama buku Transliterasi Furu’ Al-Masa’il (Bab Talaq).

Antara pegawai tertinggi JKSM yang mengiringi YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar di dalam Majlis Menandatangani MoU tersebut adalah YBrs. Tuan Haji Nassir bin Haji Abd Aziz (Ketua Pendaftar JKSM), Puan Azlina bt Aziz (Pengarah Kanan Pengurusan JKSM) dan Tuan Mamat Haizan bin Salleh (Pengarah BDP JKSM) manakala bagi pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) telah diwakili oleh YABrs. Tuan Zulkifle bin Ab Rahman (Timbalan Yang Dipertua MAIK), YB. S.S Dato’ Mohamad Shukri bin Mohamad (Mufti Kerajaan Negeri Kelantan) dan Tuan Hashri bin Junoh (Pegawai Penerbitan MAIK).

Di awal majlis, YAA Dato’ Setia Dr. menzahirkan penghargaan kepada MAIK kerana atas kesudian menjalinkan kerjasama bagi menerbitkan khazanah melayu yang amat berharga dan menjadi rujukan yang begitu terkenal di kalangan ulama dan penuntut ilmu, khususnya dalam bidang fiqh mazhab Syafi’i di Nusantara serta menjadi kitab rujukan dan teks pembelajaran di masjid-masjid dan pondok-pondok.

Sebagaimana maklum Kitab Furu’ al-Masail atau judul penuhnya Furu’ al-Masail wa Ushul al-Wasail merupakan sebuah karya seorang tokoh ulama terkenal dari ‘Alam Melayu‘Allamah al-Syaikh Dawud bin ‘Abdullah al-Fathani (1265H).

Terdapat dua buah karya yang menjadi sumber terjemahan karya beliau, iaitu Fatawa Syams al-Millah wa al-Din oleh Syaikh Muhammad al-Ramli (957H) dan Kasyf al-Litham ‘an As-ilah al-Anam oleh Syaikh Hussain bin Muhammad al-Mahalli (1170H), iaitu dua buah karya besar dalam mazhab al-Syafi’i.

Dengan terbitnya Transliterasi Kitab Furu’ Masa’il (Bab Talaq) diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya kepada pegawai Syariah dalam membuat rujukan isu-isu berkaitan talaq yang sering dikendalikan di Mahkamah Syariah.

Di akhir ucapan, YAA Dato’ Setia Dr. menzahirkan harapan agar jaringan kerjasama ini akan berterusan antara kedua-dua pihak dalam menghasilkan bahan ilmiah yang bermutu tinggi seterusnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana.

Last Updated on December 22, 2021

Kalendar JKSM

Events in January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 26, 2022 December 27, 2022 December 28, 2022 December 29, 2022 December 30, 2022 December 31, 2022 January 1, 2023
January 2, 2023 January 3, 2023 January 4, 2023(1 event) January 5, 2023 January 6, 2023 January 7, 2023 January 8, 2023
January 9, 2023 January 10, 2023(1 event) January 11, 2023 January 12, 2023 January 13, 2023 January 14, 2023 January 15, 2023
January 16, 2023 January 17, 2023(1 event) January 18, 2023(3 events) January 19, 2023(3 events) January 20, 2023 January 21, 2023 January 22, 2023
January 23, 2023 January 24, 2023 January 25, 2023 January 26, 2023 January 27, 2023 January 28, 2023 January 29, 2023
January 30, 2023(1 event) January 31, 2023(1 event) February 1, 2023 February 2, 2023(2 events) February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023