MESYUARAT DI ANTARA JAWATANKUASA UNDANG-UNDANG SYARIAH MAJLIS PEGUAM DAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA

14 Oktober 2022| YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM telah mempengerusikan Mesyuarat di antara Jawatankuasa Undang-Undang Syariah Majlis Peguam dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia di Bilik Mesyuarat Utama, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Pengurusan Tertinggi JKSM dan wakil-wakil daripada Jawatankuasa Undang-Undang Syariah Majlis Peguam.

Antara 11 orang wakil Jawatankuasa Undang-Undang Syariah Majlis Peguam Malaysia yang hadir adalah Encik Mohamad Ezri bin Abdul Wahab (Naib Yang diPertua Majlis Peguam Malaysia), Tuan Haji Zainal Abidin bin Shaik Zakaria (Pengerusi Bersama Jawatankuasa Undang-Undang Syariah) dan Puan Murshidah binti Mustafa (Bendahari Yang Dipertua Majlis Peguam Malaysia).

Mesyuarat yang berlangsung selama dua jam tersebut telah membincangkan isu-isu berbangkit berkaitan penyelarasan undang-undang Syariah antara institusi kehakiman Syariah dan pihak peguam Syarie.

Antara isu yang dibincangkan termasuklah penguatkuasan perintah mahkamah Syariah di Pejabat Tanah dan Galian, pengenaan fi pemfailan di bawah Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun dan Kos) (Negeri Pulau Pinang) 2020, penyelarasan isu latihan dalam kamar (chambering) dan latihan lapangan (internship) pelajar universiti di mahkamah Syariah.

YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar telah memulakan mesyuarat dengan memberi sedikit pengenalan berkenaan penubuhan JKSM dan fungsinya sebagai badan penyelaras pentadbiran kehakiman Syariah di peringkat persekutuan.

YAA Dato’ Setia Dr. juga menerangkan usaha-usaha penyelarasan di peringkat JKSM yang dilakukan secara perbincangan dengan mahkamah-mahkamah Syariah negeri-negeri.

Semoga semua isu yang dibincangkan sebentar tadi dapat diselesaikan dengan tuntas dan efektif sekaligus dapat mempertingkatkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan mahkamah Syariah khususnya kepada masyarakat Islam di Malaysia.

Last Updated on October 14, 2022

Kalendar JKSM

Events in January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 26, 2022 December 27, 2022 December 28, 2022 December 29, 2022 December 30, 2022 December 31, 2022 January 1, 2023
January 2, 2023 January 3, 2023 January 4, 2023(1 event) January 5, 2023 January 6, 2023 January 7, 2023 January 8, 2023
January 9, 2023 January 10, 2023(1 event) January 11, 2023 January 12, 2023 January 13, 2023 January 14, 2023 January 15, 2023
January 16, 2023 January 17, 2023(1 event) January 18, 2023(3 events) January 19, 2023(3 events) January 20, 2023 January 21, 2023 January 22, 2023
January 23, 2023 January 24, 2023 January 25, 2023 January 26, 2023 January 27, 2023 January 28, 2023 January 29, 2023
January 30, 2023(1 event) January 31, 2023(1 event) February 1, 2023 February 2, 2023 February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023