MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA WACANA KEHAKIMAN SYARIAH TAHUN 2023

Putrajaya, 17 Januari 2023| Pengarah BPKR, Tuan Abu Suffian bin Abu Yaziz telah mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Wacana Kehakiman Syariah Malaysia Bil. 1 Tahun 2003.

Dalam ucapan aluannya beliau telah menyentuh berkaitan perubahan tarikh Wacana yang telah dipinda dari tarikh asal sebagaimana dalam takwim JKSM, iaitu pada 8 Februari kepada 22-23 Februari 2023 akan datang.

Mesyuarat yang dihadiri oleh Pengarah-pengarah Bahagian JKSM dan semua ahli jawatankuasa yang dilantik telah membincangkan beberapa perkara yang berbangkit dengan penganjuran Wacana.

Antara yang dibincangkan ialah pembahagian tugas berdasarkan senarai jawatankuasa yang dicadangkan dan juga cadangan kertas kerja yang akan dibentangkan dalam Wacana tersebut.

Dalam ucapan penutupnya, Tuan Abu Suffian amat mengharapkan agar semua pihak akan turut sama dalam menjayakan Wacana Kehakiman Syariah Tahun 2023 ini dengan penuh iltizam kerana ianya merupakan antara program besar jabatan pada setiap tahun.

Last Updated on January 17, 2023

Kalendar JKSM

Events in March 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 27, 2023(1 event) February 28, 2023 March 1, 2023 March 2, 2023 March 3, 2023 March 4, 2023 March 5, 2023
March 6, 2023(1 event) March 7, 2023 March 8, 2023 March 9, 2023 March 10, 2023 March 11, 2023 March 12, 2023
March 13, 2023 March 14, 2023 March 15, 2023 March 16, 2023(1 event) March 17, 2023 March 18, 2023 March 19, 2023
March 20, 2023 March 21, 2023 March 22, 2023(1 event) March 23, 2023 March 24, 2023 March 25, 2023 March 26, 2023
March 27, 2023(1 event) March 28, 2023 March 29, 2023 March 30, 2023(3 events) March 31, 2023(3 events) April 1, 2023 April 2, 2023