MESYUARAT PENYELARASAN BERSAMA DI ANTARA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA DAN POLIS DIRAJA MALAYSIA

3 Jun 2022 | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan Bahagian Agama dan Kaunseling (BAKA) Jabatan Integriti & Pematuhan Standard (JIPS) Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah mengadakan Mesyuarat Penyelarasan bersama di Ibu Pejabat PDRM Bukit Aman.

Mesyuarat tersebut di pengerusikan oleh YBhg SAC Tuan Haji Ghazali bin Hj Daud Pemangku Timbalan Pengarah Bahagian Agama dan Kaunseling (BAKA) Jabatan Integriti & Pematuhan Standard (JIPS) Polis Diraja Malaysia (PDRM) manakala delegasi JKSM pula diketuai oleh YBrs. Tuan Haji Nassir Bin Haji Abdul Aziz Ketua Pendaftar JKSM.

Perbincangan hari ini menjurus kepada beberapa persoalan yang perlu bagi tujuan penyelarasan terutama bagi kes-kes di Mahkamah Syariah yang melibatkan anggota PDRM dan antara isu yang akan dibincangkan adalah berkaitan Amalan Arahan Amalan No. 2 Tahun 2007 iaitu berkaitan dengan Permohonan Kebenaran Berpoligami Bagi Anggota Polis dan Tentera.

Tuan Pengerusi merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih di atas kesudian pihak JKSM hadir ke Bukit Aman bagi menyelesaikan beberapa isu kes Syariah yang melibatkan anggota PDRM dan berharap kerjasama seumpama ini akan berkekalan dan memberi manfaat kepada semua sama di pihak PDRM mahupun JKSM dan JKSN mahupun MSN.

Di dalam ucapan balas, tuan Ketua Pendaftar JKSM turut merakamkan ucapan penghargaan dan perbincangan ini penting bagi tujuan penyelarasan dan penyeragaman.

Perbincangan ini dihadiri oleh beberapa Pegawai atasan PDRM manakala di pihak JKSM turut dihadiri oleh Tuan Zakian bin Dio (Pengarah Kanan Kehakiman JKSM), Tuan Abu Suffian bin Abu Yaziz (Pengarah Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan dan Rekod (BPKR) JKSM) dan Tuan Muhammad Yusro bin Borhan Nordin (Ketua Penolong Pengarah Seksyen Rayuan BPKR).

Dalam pada itu, YBhg SAC Tuan Haji Ghazali bin Hj Daud, Pemangku Timbalan Pengarah Bahagian Agama dan Kaunseling (BAKA) Jabatan Integriti & Pematuhan Standard (JIPS) Polis Diraja Malaysia (PDRM) berpendapat bahawa perbincangan pada hari ini memberikan keputusan yang sangat positif selain memberikan input penting berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam selain penjelasan berkaitan ketetapan Hukum Syarak.

Di antara perkara yang telah dipersetujui adalah berkaitan keperluan untuk penyediaan arahan amalan bagi permohonan poligami dan permohonan pengesahan pernikahan poligami yang melibatkan anggota PDRM.

Last Updated on June 3, 2022

Kalendar JKSM

Events in January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 26, 2022 December 27, 2022 December 28, 2022 December 29, 2022 December 30, 2022 December 31, 2022 January 1, 2023
January 2, 2023 January 3, 2023 January 4, 2023(1 event) January 5, 2023 January 6, 2023 January 7, 2023 January 8, 2023
January 9, 2023 January 10, 2023(1 event) January 11, 2023 January 12, 2023 January 13, 2023 January 14, 2023 January 15, 2023
January 16, 2023 January 17, 2023(1 event) January 18, 2023(3 events) January 19, 2023(3 events) January 20, 2023 January 21, 2023 January 22, 2023
January 23, 2023 January 24, 2023 January 25, 2023 January 26, 2023 January 27, 2023 January 28, 2023 January 29, 2023
January 30, 2023(1 event) January 31, 2023(1 event) February 1, 2023 February 2, 2023(2 events) February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023