PERSIDANGAN KETUA HAKIM SYARIE SELURUH MALAYSIA KALI KE-78 BIL.1 TAHUN 2023

29 𝑴𝒂𝒄 2023 (Rabu)-_ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) telah menganjurkan Persidangan Ketua Hakim Syarie Seluruh Malaysia Kali Ke-78 Bil.1 Tahun 2023 pada 28 dan 29 Mac 2023 secara dalam talian melalui aplikasi _Google Meet._

Persidangan ini telah dihadiri oleh YA Hakim-hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, YAA Ketua-ketua Hakim Syarie JKSN/MSN, YBrs. Tuan Ketua Pendaftar JKSM, Pengarah Kanan Pengurusan, Pengarah Kanan Kehakiman serta Pengarah-pengarah Bahagian JKSM dan urusetia seramai lebih kurang 38 orang.

Persidangan selama 2 hari ini telah dimulai dengan Persidangan Ketua Hakim Syarie Seluruh Malaysia pada 28 Mac 2023 yang dipengerusikan oleh YA Dato’ Haji Mohd Shukor bin Sabudin.

Persidangan diteruskan pada 29 Mac 2023 dengan Taklimat Perolehan Rekod Persendirian Penjawat Tinggi Awam yang dimulai dengan ucapan aluan dari Dato’ Jaafar Sidek bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah ARKIB Negara Malaysia dan taklimat disampaikan oleh Tuan Haji Zaidin bin Mohd Nor, Timbalan Ketua Pengarah Seksyen Perancangan dan Pengurusan, ARKIB Negara Malaysia. Taklimat ini memberi penerangan berkenaan tatacara pengumpulan dan penyimpanan rekod penjawat tinggi awam.

Seterusnya pembentangan diteruskan oleh pihak MAMPU berkenaan My GDX: Platform Perkongsian Data oleh Pn Azlina binti Ali Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kerajaan Digital, MAMPU dan Taklimat Dasar Perkongsian Data Sektor Awam olen Pn. Novolin Jou, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kerajaan Digital MAMPU. Taklimat ini memberi kefahaman berkenaan dengan platform perkongsian data yang komprehensif melalui MyGDX bagi membolehkan perkongsian data merentas agensi dapat dilaksanakan dengan mudah dan selamat.

Persidangan ini ditangguhkan pada jam 12.00 tengah hari.

Disediakan oleh:

Seksyen Keurussetiaan, BPKR

Last Updated on March 29, 2023

Kalendar JKSM

Events in June 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 29, 2023 May 30, 2023 May 31, 2023 June 1, 2023 June 2, 2023(1 event) June 3, 2023 June 4, 2023
June 5, 2023 June 6, 2023 June 7, 2023 June 8, 2023 June 9, 2023(2 events) June 10, 2023 June 11, 2023
June 12, 2023 June 13, 2023(1 event) June 14, 2023 June 15, 2023 June 16, 2023(1 event) June 17, 2023 June 18, 2023
June 19, 2023(1 event) June 20, 2023(1 event) June 21, 2023(1 event) June 22, 2023 June 23, 2023 June 24, 2023 June 25, 2023
June 26, 2023 June 27, 2023 June 28, 2023 June 29, 2023 June 30, 2023 July 1, 2023 July 2, 2023