PERSIDANGAN MEJA BULAT KE ARAH MEMPERKASAKAN PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI MALAYSIA

04 Oktober 2022| YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM telah dijemput sebagai Panel Pembentang Persidangan Meja Bulat Ke Arah Memperkasakan Pengurusan Harta Pusaka di Malaysia bertempat di Hotel Tenera, Bangi, Selangor.

Persidangan tersebut telah dipengerusikan oleh YB Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama).

Pada sesi pembentangan tersebut, YAA Dato’ Setia Dr. telah menyampaikan tajuk berkenaan “Peranan JKSM dalam Pengurusan Harta Pusaka”. Antara intipati pembentangan yang dikupas adalah Kedudukan Perlembagaan Persekutuan dalam penentuan kuasa Mahkamah Syariah mentadbir hal-hal harta pusaka, keputusan-keputusan kes terdahulu yang berkaitan isu harta di mahkamah syariah, fungsi dan peranan JKSM dalam skop bidangkuasa khusus kes-kes harta di Malaysia serta kepentingan Arahan-arahan Amalan Mahkamah Syariah dalam menyelaraskan sistem pentadbiran harta pusaka di Malaysia.

YAA Dato’ Setia Dr. juga mengulas tentang visi JKSM dalam memperluas bidang kuasa Mahkamah Syariah supaya menjadi pemutus untuk semua isu berkaitan harta pusaka orang Islam di samping mewujudkan one stop centre bagi pengurusan harta pusaka orang Islam.

Antara topik lain yang turut dibentangkan adalah “Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka Kecil” oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), “Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka” oleh Amanah Raya Berhad (ARB) dan “Pengalaman MAIS Dalam Pengurusan Harta Pusaka Islam di Negeri Selangor” oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

Turut hadir ialah Ketua Pengarah JAKIM, Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Peguam Negara, Amanah Raya Berhad, Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan Ketua-Ketua Agensi Agama Persekutuan.

Last Updated on October 4, 2022

Kalendar JKSM

Events in February 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 30, 2023(1 event) January 31, 2023(1 event) February 1, 2023 February 2, 2023(2 events) February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023
February 6, 2023 February 7, 2023(1 event) February 8, 2023 February 9, 2023(1 event) February 10, 2023(1 event) February 11, 2023 February 12, 2023
February 13, 2023(1 event) February 14, 2023(1 event) February 15, 2023 February 16, 2023 February 17, 2023 February 18, 2023 February 19, 2023
February 20, 2023(1 event) February 21, 2023(1 event) February 22, 2023(1 event) February 23, 2023 February 24, 2023 February 25, 2023 February 26, 2023
February 27, 2023(1 event) February 28, 2023 March 1, 2023 March 2, 2023 March 3, 2023 March 4, 2023 March 5, 2023