PERSIDANGAN PERSONEL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT KALI KETIGA

16 Ogos 2022 | Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) JKSM telah menganjurkan Persidangan Personel Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT (PPICT) untuk Kali Ketiga Bilangan 1 Tahun 2022. Persidangan ini berlangsung selama 3 hari dari 16 – 18 Ogos 2022 dengan tema “Melestari Transformasi Pendigitalan Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Syariah”.

Mesyuarat dimulakan dengan kata-kata aluan oleh Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat JKSM sebelum diteruskan dengan ucapan perasmian oleh YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM.

YAA Dato’ Setia Dr. dalam ucapan mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pengarah BTMK kerana berjaya menganjurkan

sekali lagi Persidangan Personel Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT (PPICT) untuk Kali Ketiga Bilangan 1 Tahun 2022.

Beliau amat berharap agar semua peserta persidangan dapat mengambil manfaat dalam tempoh masa yang singkat ini dalam bersama-sama memacu perkhidmatan ICT yang lebih berdaya saing demi manfaat institusi perundangan dan kehakiman syariah.

YAA Dato’ Setia Dr. berhasrat supaya pengetahuan dan pengalaman di samping rujukan terhadap ”best practice solution” sama ada dari dalam negara mahupun luar negara serta agensi Kerajaan dan Swasta perlu dilengkapkan dalam setiap pasukan ICT sama ada diperingkat JKSM, JKSN dan MSN bertujuan memastikan tahap kesiapsiagaan yang tinggi adalah sentiasa tersedia seperti kata pepatah ”setiap ditugal ada benihnya” yang bermaksud sesuatu usaha yang dilaksana pasti ada hasilnya.

YAA Dato Setia Dr. dalam ucapan menyatakan bahawa fungsi utama pewujudan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) pada 3 Julai 1996 adalah sebagai penyelaras kepada usaha-usaha penyelarasan dan penyeragaman pengurusan serta pentadbiran Mahkamah Syariah semua negeri.

Rentetan daripada penjajaran tersebut telah berhasil menempatkan 49 perjawatan ICT di mahkamah syariah seluruh negara yang bertujuan membantu dan memandu proses penyelarasan sebagaimana dihasratkan oleh JKSM di samping memudahcara urusan melibatkan keperluan teknikal ICT kakitangan di negeri.

Justeru itu, warga JKSM yang memikul tanggungjawab besar ini diharapkan agar lebih memahami akan peranan dan tanggungjawab serta bidang tugas yang perlu diberi keutamaan bagi mengimbangi keperluan di Ibu Pejabat khususnya dan Jabatan amnya.

Last Updated on August 18, 2022

Kalendar JKSM

Events in January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 26, 2022 December 27, 2022 December 28, 2022 December 29, 2022 December 30, 2022 December 31, 2022 January 1, 2023
January 2, 2023 January 3, 2023 January 4, 2023(1 event) January 5, 2023 January 6, 2023 January 7, 2023 January 8, 2023
January 9, 2023 January 10, 2023(1 event) January 11, 2023 January 12, 2023 January 13, 2023 January 14, 2023 January 15, 2023
January 16, 2023 January 17, 2023(1 event) January 18, 2023(3 events) January 19, 2023(3 events) January 20, 2023 January 21, 2023 January 22, 2023
January 23, 2023 January 24, 2023 January 25, 2023 January 26, 2023 January 27, 2023 January 28, 2023 January 29, 2023
January 30, 2023(1 event) January 31, 2023(1 event) February 1, 2023 February 2, 2023(2 events) February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023