SESI TEMUBUAL KAJIAN TESIS CALON PHD UNIVERSITI MALAYA

5 Julai 2022 | YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM hari ini telah berkesempatan meluangkan masa untuk sesi temubual kajian bersama calon Ijazah Doktor Falsafah dari Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya, Encik Mohammad Hariz Shah bin Mohammad Hazim Shah secara atas talian menerusi aplikasi google meet.

Temubual selama satu jam itu berkisar tentang tajuk Transformasi Perundangan Islam di Malaysia: Kajian Terhadap Pemikiran dan Sumbangan Ahmad Mohamed Ibrahim (1916-1999).

Kajian tersebut dijalankan bagi mengenal pasti proses dan teori transformasi perundangan Islam dalam konteks amalan perundangan Syariah di Malaysia serta menganalisis idea dan peranan Ahmad Ibrahim dalam proses transformasi perundangan Islam di Malaysia dari aspek perundangan iaitu pembentukan Common Law Malaysia dan Pindaan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan.

YAA Dato’ Setia Dr. turut memberikan pandangan berkaitan implikasi pindaan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988 dan mengulas isu semakan kehakiman (judicial review) oleh Mahkamah Sivil terhadap kes-kes kesalahan jenayah Syariah.

Selain itu, YAA Dato’ Setia Dr. turut mengulas tentang transformasi pentadbiran keadilan Mahkamah Syariah di Malaysia antaranya pembinaan Arahan Amalan Mahkamah Syariah, penyediaan Garis Panduan dan Prosedur Operasi Standard dalam menambah baik pentadbiran kehakiman dan perundangan Syariah, penubuhan Bahagian Sokonga Keluarga serta penubuhan Mahkamah Bahagian Nafkah dan Hadhanah.

Semoga segala input dan pandangan yang diberikan oleh YAA Dato’ Setia Dr. dapat membantu menyiapkan kajian berdasarkan objektif yang digariskan.

Last Updated on July 5, 2022

Kalendar JKSM

Events in October 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
September 26, 2022 September 27, 2022(2 events) September 28, 2022 September 29, 2022 September 30, 2022(1 event) October 1, 2022 October 2, 2022
October 3, 2022 October 4, 2022 October 5, 2022(1 event) October 6, 2022(2 events) October 7, 2022 October 8, 2022 October 9, 2022
October 10, 2022 October 11, 2022 October 12, 2022 October 13, 2022(1 event) October 14, 2022 October 15, 2022 October 16, 2022
October 17, 2022 October 18, 2022 October 19, 2022 October 20, 2022(1 event) October 21, 2022 October 22, 2022 October 23, 2022
October 24, 2022 October 25, 2022 October 26, 2022 October 27, 2022 October 28, 2022 October 29, 2022 October 30, 2022
October 31, 2022 November 1, 2022 November 2, 2022 November 3, 2022 November 4, 2022 November 5, 2022 November 6, 2022