Direktori Pegawai

Gambar wdt_ID Nama Jawatan Bahagian Emel [at]esyariah[dot]gov[dot]my Tel (603)8870/Samb.
1 YAA Dato' Setia Dr. Hj Mohd Na'im bin Hj Mokhtar Ketua Pengarah / Ketua Hakim Syarie (Turus III) (M) Pejabat YAA Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie naim1 9300
2 YA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain Hakim Mahkamah Rayuan Syariah (Jusa B) Pejabat Hakim Rayuan Syariah 1 amran 9260
3 YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin Hakim Mahkamah Rayuan Syariah (JUSA B) Pejabat Hakim Rayuan Syariah 2 shukor 9240
4 YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif Hakim Mahkamah Rayuan Syariah (Jusa B) Pejabat Hakim Rayuan Syariah 3 radzi 9230
5 YA Dato' Mohamad Shakir bin Hj. Abdul Hamid Hakim Mahkamah Rayuan Syariah (Jusa B) Pejabat Hakim Rayuan Syariah 4 shakir 9210
6 -kosong- Hakim Mahkamah Rayuan Syariah (Jusa B) Pejabat Hakim Rayuan Syariah 5 9220
7 -kosong- Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Pejabat Hakim Rayuan Syariah 6 9250
8 Tuan Haji Nassir bin Haji Abdul Aziz Ketua Pendaftar (Jusa C) Pejabat Ketua Pendaftar nassir 9310
9 YA Dato' Abdul Walid Bin Abu Hassan Pegawai Syariah (Jusa C) Pakar Rujuk walid 9335
10 Mohamad Zakian bin Dio Pengarah Kanan (Kehakiman) (LS54)(M) Pengarah Kanan (Kehakiman) zakian 9330
Nama Jawatan Bahagian

Kalendar JKSM

Events in Oktober 2022

  • There are no events scheduled during these dates.