Thursday 1 October 2020
Text Size

 

LAPORAN PENGAUDITAN KUMPULAN WANG AMANAH BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (KWASK)

JKSM, 5 Jun 2017 - Jabatan Audit Negara (JAN) telah menjalankan pengauditan Kumpulan Wang Amanah Bahagian Sokongan Keluarga (KWASK) pada 5-6 Jun 2017.  Pasukan Audit JAN pada kali ini diketuai oleh En Eezwan Hafidz bin Ismail dan dibantu oleh 4 yang lain.

Mesyuarat Pembukaan audit KWASK telah dipengerusikan oleh Tuan Mohammad Shakir Bin Abdul Hamid, Ketua Pendaftar JKSM dan dihadiri oleh Pengarah Kanan (Kehakiman), pengarah BSK dan pegawai-pegawai BSK yang terlibat secara langsung dalam pengurusan akaun amanah. Turut hadir adalah dua orag wakil dari Seksyen Kewangan BKPSM.

Dari skop pengauditan pula, KWASK yang terlibat Kod JANM : 857110 (peruntukan) & 85711 (perbelanjaan & penerimaan)). Bagi tujuan pengauditan Akaun Amanah ini, senarai sampel baucar bayaran, penyata pemungut/ baucer jurnal serta dokumen-dokumen lain sebagaimana yang diperlukan oleh pihak juruaudit telahpun disediakan oleh pegawai yang berkenaan.

160519 - KUNJUN...
160519 - KUNJUNGAN BALAS YAA KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE JKSM KE ATAS DUTA ARAB SAUDI KUALA LUMPUR 160519 - KUNJUNGAN BALAS YAA KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE JKSM KE ATAS DUTA ARAB SAUDI KUALA LUMPUR
160519 - KUNJUN...
160519 - KUNJUNGAN BALAS YAA KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE JKSM KE ATAS DUTA ARAB SAUDI KUALA LUMPUR 160519 - KUNJUNGAN BALAS YAA KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE JKSM KE ATAS DUTA ARAB SAUDI KUALA LUMPUR
160519 - KUNJUN...
160519 - KUNJUNGAN BALAS YAA KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE JKSM KE ATAS DUTA ARAB SAUDI KUALA LUMPUR 160519 - KUNJUNGAN BALAS YAA KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE JKSM KE ATAS DUTA ARAB SAUDI KUALA LUMPUR