Sunday 1 November 2020
Text Size

 

KUNJUNGAN HORMAT BAHAGIAN PENDAKWAAN, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN KE PEJABAT KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE JKSM

8 SEPTEMBER 2017 (JUMAAT) – Pejabat Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM telah menerima kunjungan hormat dari Bahagian Pendakwaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan.

Kunjungan hormat tersebut diketuai oleh Ketua Pendakwa Syarie Negeri Sembilan Tuan Ghazali Bin Ahmad bersama pegawai dan kakitangan Bahagian Pendakwaan. Tujuan kunjungan hormat tersebut adalah untuk bertemu YAA Dato’ Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim yang telah dilantik selaku Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie (KP/KHS) Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia pada 5 September 2017 yang lalu disamping memberikan informasi terkini berkenaan kedudukan dan prestasi semasa Bahagian tersebut kepada YAA KP/KHS.

080719 - WAWANC...
080719 - WAWANCARA PROGRAM 080719 - WAWANCARA PROGRAM
080719 - WAWANC...
080719 - WAWANCARA PROGRAM 080719 - WAWANCARA PROGRAM
080719 - WAWANC...
080719 - WAWANCARA PROGRAM 080719 - WAWANCARA PROGRAM
080719 - WAWANC...
080719 - WAWANCARA PROGRAM 080719 - WAWANCARA PROGRAM
080719 - WAWANC...
080719 - WAWANCARA PROGRAM 080719 - WAWANCARA PROGRAM
080719 - WAWANC...
080719 - WAWANCARA PROGRAM 080719 - WAWANCARA PROGRAM
080719 - WAWANC...
080719 - WAWANCARA PROGRAM 080719 - WAWANCARA PROGRAM