Thursday 1 October 2020
Text Size

 

LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) BIL 1/2018

Putrajaya, 14 Mac 2018 – Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja  BSK di Bilik Mesyuarat Utama Aras 5, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Kompleks Islam Putrajaya, Presint 3, Putrajaya.

Mesyuarat  tersebut telah dipengerusikan oleh YA Prof. Adjung Dato’ Dr. Hj. Na’im bin Hj. Mokhtar Hakim Mahkamah Rayuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Antara ahli mesyuarat terdiri daripada pegawai kanan JKSM dan  ahli akademik seperti berikut:
I.    YBhg. Prof. Dato’ Noor Aziah binti Mohd Awal dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
II.   YBhg. Datuk Kamilia Dato’ Ibrahim
III.  YBrs. Prof. Dr. Najibah Mohd. Zin
IV.  YBrs. Prof Dr. Nora binti Abdul Hak
V.   YBrs. Prof. Madya Dr Noraini binti Md. Hashim
VI.  YBrs. Prof. Madya Dr. Roslina binti Che Soh @ Yusoff dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
VII. YBrs. Prof. Madya Dr. Wan Abdul Fattah bin Wan Ismail dari  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
VIII. YBrs. Prof Madya Dr.  Nurhidayah binti Muhamad Hashim dari Universiti Teknologi MARA (UiTM)
IX.  YA Tuan Hj. Mohd Amran bin Mat Zain, Hakim Mahkamah Rayuan JKSM
X.   YBhg. Dato’ Abdul Walid bin Abu Hassan, Pakar Rujuk JKSM,
XI.  YBhg. Tuan Mohd Nadzri bin Abdul Rahman, Pengarah Kanan Kehakiman JKSM
XII.  Puan Zuraidah Ayob, Pengarah BSK (setiausaha)

Tujuan mengadakan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan dan memperkemaskan gerak kerja hala tuju BSK dalam membantu isu berkaitan penguatkuasaan perintah nafkah  di Mahkamah Syariah.

140318 - LAPORA...
140318 - LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) BIL 1/2018 140318 - LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) BIL 1/2018
140318 - LAPORA...
140318 - LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) BIL 1/2018 140318 - LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) BIL 1/2018
140318 - LAPORA...
140318 - LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) BIL 1/2018 140318 - LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) BIL 1/2018