Friday 28 January 2022
Text Size

 

Fasakh

Bagaimana seseorang boleh memohon Fasakh?
Fasakh ertinya pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu perkara yang diharuskan oleh Hukum Syarak. Di antara perkara-perkara yang mengharuskan Fasakh ialah apabila suami atau isteri :

 • Tidak diketahui di mana mereka berada selama tempoh lebih dari satu tahun.
 • Tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri selama tempoh 3 bulan.
 • Telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih.
 • Tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah nafkah batin selama satu tahun.
 • Telah mati pucuk.
 • Telah gila selama tempoh 2 tahun.
 • Sedang mengidap penyakit kusta atau penyakit kelamin yang berjangkit.
 • Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri menderita.
 • Berkawan dengan perempuan-perempuan jahat.
 • Memaksa isteri hidup secara lucah.
 • Melupuskan harta isteri.
 • Menghalang isteri menunaikan kewajipan agama.
 • Tidak berlaku adil kepad isteri-isterinya mengikut Hukum Syarak.
 • Tidak menyetubuhi isteri dengan sengaja walaupun 4 bulan telah berkahwin.
 • Dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf Hukum Syarak.