Thursday 9 July 2020
Text Size

 

Number of Online Services Transaction for Year 2018

Bilangan Transaksi Bagi Setiap Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2018 Yang Disediakan:


Maklumat bilangan transaksi dalam talian yang ditawarkan oleh JKSM dikemaskini secara bulanan

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pra Pendaftaran Kes Mal - (Portal E-Syariah) 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
2. MySMS Lokasi Mahkamah 5 1 0 2 0 0 2 5 0 0     15
3. MySMS Kod Kes 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1     4
4. MySMS Status Kes 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2     8
5. Aduan/Maklumbalas Melalui Laman Web 11 10 15 13   10 23           92
6. Sistem Pengurusan Latihan Elektronik (ETMS) 0 0 0 158 57 0 27 31   0     273
7. Sistem Pertukaran Pegawai dan Kakitangan JKSM (SPPK) 10 8 7 6 7 4 6 4 9 4     67
8. Pembaharuan Sijil Amalan - (Portal E-Syariah) 0 0 0 2 0 0 2 48 35       87
9. Pengemaskinian Maklumat Peguam Syarie - (Portal E-Syariah) 1 1 0 2 1 0 2 1 2       10
  JUMLAH 29 20 22 193 65 14 73 93 48 7      

* Sistem Pertukaran Pegawai dan Kakitangan JKSM (SPPK) mula beroperasi pada bulan Julai 2014

* Penyelenggaraan aplikasi di dalam Portal E-Syariah dilaksanakan sehingga bulan Mei 2014 dan mula beroperasi semula pada bulan Jun 2014

* Paparan maklumat berdasarkan arahan "Paparan Kemajuan Pelaksanaan Perkhidmatan Online Di Sektor Awam" oleh Ketua Pengarah MAMPU pada 21 Januari 2010, dan dipantau dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kandungan Sektor Awam (ICON) MAMPU