Saturday 27 November 2021
Text Size

 

Bahagian Sokongan Keluarga

Objektif BSK:

  • Menguatkuasakan semua perintah nafkah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Syariah;
  • Memastikan tiada isteri dan atau anak yang menghadapi masalah tuntutan nafkah;
  • Memastikan perintah Mahkamah Syariah dihormati dan dilaksanakan;
  • Memberikan khidmat sokongan kepada keluarga Islam dalam semua hal yang melibatkan Mahkamah Syariah;