Sunday 28 November 2021
Text Size

 

Panduan Pendaftaran Kes Mal

Terdapat 2 jenis pendaftaran kes MAL yang boleh dibuat di Mahkamah Syariah iaitu

  • Tuntutan
  • Permohonan

TUNTUTAN ialah tiap - tiap tindakan atau prosiding kes MAL yang dimulakan dengan saman beserta penyata tuntutan.

PERMOHONAN ialah tiap - tiap tindakan atau prosiding kes MAL yang dimulakan dengan notis permohonan beserta afidavit sokongan.