Sunday 24 October 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA : JKSM.SH/3/2017

 Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Salinan Pendua (Backup) Unitrends bagi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) – JKSM.SH/3/2017 telah dianugerahkan kepada syarikat Ultima Networks Sdn Bhd dengan Harga Tawaran RM270,263.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Sahaja).