Sunday 24 October 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA. JKSM.T/1/2015

Tender Perkhidmatan Memperbaharui Lesen dan Penyelenggaraan Perisian Serta Perkakasan Customer Focused Management Bagi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) telah dianugerahkan kepada Syarikat Daya One Resources Sdn Bhd dengan Tawaran Harga RM747,300.00 (Ringgit Malaysia : Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sahaja).