Friday 17 September 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA. JKSM.SH/2/2015

Sebut Harga Pembaharuan Lesen Firewall bagi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) / Jabatan Kehakiman Syariah Negeri (JKSN) / Mahkamah Syariah Negeri (MSN) telah dianugerahkan kepada Syarikat Tanjung Network Resources Sdn. Bhd. dengan Tawaran Harga RM360,500.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Sahaja).