Friday 17 September 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA. JKSM.SH/1/2016

Perkhidmatan Menanggal (Dismantle), Membungkus, Menghantar, Memasang Semula, Mengkonfigurasi, Mengujilari dan Mentauliah Untuk Perkhidmatan Perpindahan Peralatan Pusat Data dan Rangkaian, Peralatan ICT Pengguna dan Barang-Barang Lain Yang Berkaitan Dengannya Untuk Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) – JKSM.SH/1/2016 telah dianugerahkan kepada Syarikat Novatis Resources Sdn Bhd dengan Tawaran Harga RM158,900.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Lapan Ribu Sembilan Ratus Sahaja).