Thursday 9 July 2020
Text Size

 

PERKHIDMATAN MENANGGAL (DISMANTLE), MEMBUNGKUS, MENGHANTAR, MEMASANG SEMULA DAN MENYUSUN PERABOT, MESIN, PERALATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, PERALATAN PEJABAT/ASET, FAIL/DOKUMEN, BUKU DAN BARANG-BARANG LAIN YANG BERKAITAN UNTUK JABATAN KEHAKIMAN

PERKHIDMATAN MENANGGAL (DISMANTLE), MEMBUNGKUS, MENGHANTAR, MEMASANG SEMULA DAN MENYUSUN PERABOT, MESIN, PERALATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, PERALATAN PEJABAT/ASET, FAIL/DOKUMEN, BUKU DAN BARANG-BARANG LAIN YANG BERKAITAN UNTUK      JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) – JKSM.SH/4/2016


TARIKH IKLAN : 29 SEPTEMBER 2016 (KHAMIS)
TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : 4 OKTOBER 2016 (SELASA)
MASA : 9.30 PAGI
TARIKH TUTUP: 17 OKTOBER 2016 (ISNIN)                                          
MASA : 12.00 TENGAH HARI

Dokumen Sebut Harga : Boleh didapati secara atas talian di www.eperolehan.com.my bermula 29 September 2016 (Khamis)