Friday 17 September 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN TENDER : JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA NO. TENDER : JKSM.T/2/2016

Tender Perkhidmatan Pembaharuan dan Penyelenggaraan Lesen Perisian Lotus Domino dan Oracle bagi Sistem  E-Syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) telah dianugerahkan kepada Syarikat Edaran IT Services Sdn Bhd dengan Tawaran Harga RM3,815,997.89 (Ringgit Malaysia : Tiga Juta Lapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh dan Sen Lapan Puluh Sembilan Sahaja).