Friday 28 January 2022
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA JKSM NO. SEBUT HARGA : JKSM.SH/4/2016

Perkhidmatan Menanggal (Dismantle), Membungkus, Menghantar, Memasang Semula dan Menyusun Perabot, Mesin, Peralatan Elektrik dan Elektronik, Peralatan Pejabat/Aset, Fail/Dokumen, Buku dan Barang-Barang Lain Yang Berkaitan Untuk Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) – JKSM.SH/4/2016 telah dianugerahkan kepada Cargosave Holdings Sdn Bhd dengan Tawaran Harga RM121,900.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sahaja).