Friday 17 September 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA : JKSM.SH/1/2017

Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mengatur Huruf, Mencetak, Menjilid dan Membungkus Jurnal Hukum, Laporan Tahunan, Laporan Kajian, Buku Terjemahan dan Pamplet Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) – JKSM.SH/1/2017 telah dianugerahkan kepada syarikat Salz-Terachi Design Sdn Bhd dengan Harga Tawaran RM183,046.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Enam Sahaja).