Wednesday 12 August 2020
Text Size

 

KEPUTUSAN PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK : JKSM/P/3/2015

Pelanjutan Tempoh Kontrak Perkhidmatan Penyenggaraan dan Pembaharuan Lesen Perisian Mail Gateway bagi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dengan syarikat Daya One Resources Sdn. Bhd. untuk tempoh selama satu (1) tahun dengan pertambahan kos sebanyak RM197,300.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sahaja).