Friday 17 September 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN TENDER : QT190000000060924

Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Menyelenggara Perkakasan ICT Secara Sewaan di Jabatan Kehkiman Syariah Malaysia (JKSM) – JKSM.T/3/2019
(No Tender eP - QT190000000060924) telah dianugerahkan kepada Starza Corporation SDN BHD dengan Tawaran Harga
RM2, 120,160.00 (Ringgit Malaysia : Dua Juta, Satu Ratus Dua Puluh Ribu Satu Ratus Enam Puluh  Sahaja).