Friday 17 September 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA: QT190000000075798

Perkhidmatan Penyewaan, Penyelenggaraan dan Caj Bacaan Meter Mesin Penyalin Digital bagi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun (No Tender eP - QT190000000075798) telah dianugerahkan kepada Aliran Bernas Sdn Bhd dengan Tawaran Harga 284,755.68 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Lapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima dan Sen Enam Puluh Lapan  Sahaja).