Friday 27 November 2020
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA

KEPUTUSAN SEBUT HARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA
NO. SEBUT HARGA : QT190000000077925

Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mengatur Huruf, Mencetak, Menjilid dan Membungkus Jurnal Hukum, Laporan Tahunan, Laporan Kajian, Buku Terjemahan, Pamplet, Booklet, Poster, Buku Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian JKSM, dan Buku SOP Sebatan bagi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia– JKSM.SH/6/2019 (No Sebut Harga eP - QT190000000077925) telah dianugerahkan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad dengan Tawaran Harga RM232,330.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Tiga Puluh Dua Tiga Ratus Tiga Puluh  Sahaja).