Friday 17 September 2021
Text Size

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PUSAT DATA DAN SERVER

 

 

 

Sebut Harga Perkhidmatan Penyelengaraan Pusat Data dan Server

di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)   

                                      (No Tender eP - QT200000000010273) telah dianugerahkan kepada

MUTIARA I-TECH SDN BHD dengan Tawaran Harga

RM488, 991.00 (Ringgit Malaysia: Empat Ratus Lapan Puluh Lapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Sahaja).