MULTAQA AKBAR PANEL PENTASHIH PENTERJEMAHAN NAS SYARAK JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Ibrahim, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM mempengerusikan Multaqa Akbar siri-1 pada 19-21 Februari 2019 di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan.

Multaqa ini juga dihadiri oleh YAA Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan, Tuan Abas bin Nordin dan YA Hakim-Hakim Rayuan Syarie JKSM.

Multaqa yang dianjurkan oleh Bahagian Dasar dan Penyelidikan JKSM dengan kerjasama JKS Negeri Sembilan ini berlangsung selama 3 hari, bertujuan untuk menyemak dan mentashih transliterasi kitab Furu' al-Masail dari teks jawi ke tulisan rumi khusus dalam bab talak sebagai bahan rujukan dan bacaan tambahan kepada seluruh Pegawai Syariah demi meningkatkan kefahaman d.alam isu-isu perceraian di Mahkamah Syariah.

01042019 - YAA ...
01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS) 01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS)
01042019 - YAA ...
01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS) 01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS)
01042019 - YAA ...
01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS) 01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS)
01042019 - YAA ...
01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS) 01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS)
01042019 - YAA ...
01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS) 01042019 - YAA DATO' KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA WARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR (JAKESS)