BENGKEL PERMURNIAN GARIS PANDUAN BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) TAHUN 2020

PUTRAJAYA - Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) JKSM telah mengadakan Bengkel Permurnian Garis Panduan BSK JKSM Tahun 2020 pada 13 hingga 14 Januari 2020 bertempat di Dewan Tan Sri Dato’ Setia Ibrahim Lembut, Aras 5, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Program ini telah berlangsung selama 2 hari yang melibatkan Ahli Jawatnakuasa Kerja BSK JKSM yang di kendalikan oleh Tuan Shamsuddin bin Hussain, Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) JKSM.

Objektif penganjuran program ini adalah untuk memantapkan dan memperkemaskan undang-undang dan garis panduan BSK JKSM serta perkongsian kepakaran dan pengalaman di antara Ahli Jawatankuasa Kerja BSK dengan Pegawai BSK JKSM.

Hasil bengkel ini akan mewujudkan SOP pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah sebagai rujukan dan panduan dalam mengendalikan kes penguatkuasaan dan pelaksanaan di Mahkamah Syariah.