MESYUARAT JAWATANKUASA ANTI RASUAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA BIL. 1/ 2020

Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah Bil. 1/ 2020 telah diadakan pada 16 Januari 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama Aras 5, JKSM. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh YAA Dato' Dr. Hj. Mohd Na'im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie, JKSM.


Ahli Mesyuarat tersebut terdiri daripada Hakim-Hakim Rayuan Syariah JKSM, Ketua Pendaftar JKSM, Pengarah Kanan dan Pengarah-pengarah Bahagian JKSM.


Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk membincangkan dan melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan dalam pentadbiran yang boleh membawa kepada unsur-unsur rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jawatankuasa ini juga bertindak sebagai penggerak dalam meningkatkan komitmen pembanterasan rasuah dan memastikan sistem pentadbiran kerajaan sentiasa dalam persekitaran sifar toleransi terhadap rasuah.