MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK), JKSM BIL. 1/2020

Putrajaya, 12 Ogos 2020 – Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja BSK Bil. 1/2020 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama Aras 5, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Kompleks Islam Putrajaya, Presint 3, Putrajaya.


Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Tuan Haji Nassir bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pendaftar JKSM bagi mewakili YAA Dato’ Dr. Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan dihadiri oleh Ahli-ahli Jawatankuasa yang telah dilantik di kalangan Ahli Akademik dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Islam (USIM) serta Universiti Teknologi Mara (UITM). Mesyuarat kali ini, turut dihadiri oleh wakil dari Jabatan Peguam Negara dan Pegawai-pegawai kanan JKSM. Satu pembentangan kertas kerja telah dibentangkan oleh Tuan Mamat Haizan bin Salleh, Pengarah Bahagian Dasar dan Penyelidikan (BDP) JKSM yang bertajuk Kajian Berkaitan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja BSK JKSM Bil.1/2019.


Adalah diharapkan agar semua isu dan cadangan yang dibincangkan bersama dapat membantu memperkemaskan lagi gerak kerja dan hala tuju BSK dalam melaksanakan fungsi dan peranan dalam penguatkuasaan perintah nafkah di Mahkamah Syariah.