KEJAYAAN PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN PERINTAH BAHAGIAN SOKONGAN KELUARAGA (BSK) SEKSYEN NEGERI -NEGERI

3 Mac 2021 - Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Seksyen Negeri seluruh Malaysia terus mengorak langkah dalam menjalankan fungsi penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah nafkah dan muta’ah. Terkini, BSK Seksyen Negeri Sembilan berjaya menyelesaikan tunggakan nafkah sebanyak RM49,154.49 melalui Notis Penghakiman dan Saman Penghutang Penghakiman. Penyelesaian dicapai apabila Penghutang Penghakiman bersetuju untuk menyerahkan bahagian rumah miliknya yang bernilai RM200,000.00 kepada anak-anak sebagai pertukaran penyelesaian tunggakan nafkah.

Berita gembira juga diperolehi daripada Bahagian Sokongan Keluarga BSK Seksyen Negeri Sarawak apabila turut merekodkan kejayaan dengan penyelesaian tunggakan nafkah sebanyak RM1,850.00. Dalam kes lain yang dikendalikan oleh BSK Seksyen Negeri Sarawak, tunggakan nafkah sebanyak RM47,000.00 telah diperintahkan untuk dibayar secara ansuran dengan bayaran awal sebanyak RM5,000.00 dan RM1,000.00. Kedua-dua kes mendapat kerjasama yang baik daripada Penghutang Penghakiman di mana Penghutang Penghakiman telah hadir untuk membuat pembayaran dan direkodkan di hadapan Pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK).

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Seksyen Negeri Pahang turut mencatatkan kejayaan dalam proses runding cara yang dilaksanakan. Persetujuan telah berjaya dicapai di antara Pemiutang dan Penghutang Penghakiman bagi penyelesaian penuh tunggakan nafkah sebanyak RM7,720.00.

Kejayaan yang dicapai adalah hasil kerjasama yang baik terutama di pihak Penghutang Penghakiman dalam memastikan tunggakan nafkah dapat dilangsaikan. Semoga lebih ramai Penghutang Penghakiman akan tampil melaksanakan tanggungjawab nafkah anak-anak.