Selasa 2 Mac 2021
Text Size

 

1ST ASEAN FAMILY JUDGES FORUM (AFJF) TRAINING SESSION ON MEDIATION

Tarikh : 25 -26 Oktober 2017 (Rabu - Khamis)
Masa : 9.00 pagi - 4.30 petang
Tempat : Manila Peninsula, Filipina

Penganjur :
The Co-Chairs of The Council of ASEAN Chief Judges

Latar Belakang :
Latihan Pengantaraan Forum ini dijalankan oleh Jurulatih Mediasi yang berpengalaman. Melalui program ini, ia bercadang untuk mewujudkan perkongsian kerja melalui kajian kes. Matlamat kursus pengenalan ini adalah untuk memberi peserta gambaran yang umum kepada proses pengantaraan yang mudah, sebagaimana ia boleh digunakan didalam perundangan negara dan sebagai peluang untuk mempraktiskan di dalam latihan yang berkaitan.

Justifikasi :   
 a) Pengiktirafan kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan Negara atas jemputan
 b) Perkongsian maklumat dengan Kehakiman Negara ASEAN yang lain
 c) Mendapan amalan terbaik untuk penambahbaikan amalan sulh mediasi di Mahkamah Syariah Malaysia

Faedah :
Mendapat pengiktirafan kepada Jabatan, berkongsi ilmu, bertukar-tukar pendapat dan di samping mempromosilan undang-udang syariah di Malaysia.

010719 - MESYUA...
010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5) 010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5)
010719 - MESYUA...
010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5) 010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5)
010719 - MESYUA...
010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5) 010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5)
010719 - MESYUA...
010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5) 010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5)
010719 - MESYUA...
010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5) 010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5)
010719 - MESYUA...
010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5) 010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5)
010719 - MESYUA...
010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5) 010719 - MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SUKAN MAHKAMAH SYARIAH (SMS 5)