Ahad 28 November 2021
Text Size

 

Perkahwinan

 • Perkahwinan

  Bilakah seseorang suami itu boleh dianggap mati?
  Anggapan mati ialah apabila suami seorang perempuan telah mati atau dipercayai telah mati atau telah tidak didapati apa-apa perkhabaran mengenainya selama tempoh 4 tahun atau lebih. Apabila keadaan itu berterusan dan perempuan itu hendak berkahwin lain, hendaklah terlebih dahulu mendapat pengisytiharan anggapan kematian daripada Mahkamah Syariah  Apakah sebab-sebab seseorang perempuan yang ingin berkahwin perlu mendapatkan kebenaran wali Hakim dari Mahkamah Syariah?
  Permohonan Wali Hakim dibuat apabila berlaku keadaan seperti berikut:

  a) Tiada wali yang sah dari nasab
  b) Wali ghaib
  c) Saudara baru / Muallaf
  d) Anak tak sah taraf
  e) Wali enggan
  f) Wali dalam ihram haji/umrah
  g) Wali tidak dapat dihubungi atas sebab darurat