Sabtu 25 Januari 2020
Text Size

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Bil. Piagam Pelanggan Pencapaian (%)
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Memastikan 80 peratus kes-kes Mahkamah Rayuan Syariah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan selepas didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia;
(Pencapaian piagam pelanggan ini dinilai dalam tempoh setiap 6 bulan)
        78.95 89.34            
2. Memastikan pembinaan Arahan Amalan dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh persetujuan Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan; (Pencapaian piagam pelanggan ini dinilai dalam tempoh setiap 6 bulan)           -            
3. Memastikan sekurang-kurangnya 80 peratus Pegawai Syariah menghadiri 3 kursus teras dalam tempoh 1 tahun dari tarikh pelantikan;                        
4. Memastikan peperiksaan perkhidmatan di bawah Skim Perkhidmatan Pegawai Syariah untuk tujuan pengesahan jawatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun;           100           100
5. Memastikan bil/tuntutan yang lengkap, dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan oleh Unit Kewangan; 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6. Memastikan wang pendahuluan dana Sokongan Keluarga dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Jawatankuasa Amanah Sokongan Keluarga; 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Memastikan maklum balas terhadap aduan berkaitan aplikasi sistem dan peralatan ICT diberikan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh aduan; 95.8 100 100 100 100 100 100 97 100 99.4 98.1 94.5
8. Memastikan kajian/penyelidikan jangka pendek diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh arahan dikeluarkan; (Pencapaian piagam pelanggan ini dinilai dalam tempoh setiap 6 bulan)                        
9. Memastikan maklum balas awal terhadap pertanyaan dan aduan pelanggan disediakan dalam tempoh 1 hari bekerja; dan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10. Memastikan Jurnal Hukum diterbitkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun. (Pencapaian piagam pelanggan ini dinilai dalam tempoh sekali setahun)