Selasa 2 Mac 2021
Text Size

 

FUHA ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 2020 ANJURAN UniSZA

9 Disember 2020: YAA Dato' Dr. Hj. Mohd Na'im bin Hj. Mokhar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM hari ini telah dijemput menyampaikan Syarahan Akademik di dalam Program FUHA Annual General Assembly 2020 melalui aplikasi atas talian Cisco Webex.

Tajuk syarahan yang disampaikan oleh YAA Dato' Dr. adalah "Application of Mediation in the Syariah Courts of Malaysia" yang mana ianya menyentuh secara mendalam perjalanan majlis Sulh di mahkamah syariah seluruh Malaysia.

Program anjuran Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) telah dihadiri oleh para pelajar UniSZA dan turut disiarkan secara langsung di Laman Facebook Rasmi UNiSZA.

Antara kandungan yang dikongsikan oleh YAA Dato' Dr. adalah sejarah penubuhan Majlis Sulh di Malaysia, jenis kes yang dibawa ke Majlis Sulh, statistik kes Sulh di Malaysia dan kepentingan proses sulh serta mediator kepada pihak-pihak yang bertikai.

YAA Dato' Dr. turut berkongsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan yang di bawa ke Majlis Sulh dan berbesar hati berkongsi Pelan Strategik Sulh (2021-2026).

Di akhir pembentangan YAA Dato' Dr turut melahirkan rasa bangga akan peranan dan sumbangan yang telah diberikan oleh Pegawai-Pegawai Sulh seluruh Malaysia dalam usaha menyelesaikan isu tunggakan kes di Mahkamah Syariah seluruh negara.

Turut hadir di dalam program ini adalah Prof.Dr. Zuhairah Ariff binti Abd.Ghadas (Dean of FUHA), Dr. Sharifah Nuridah Aishah binti Syed Nong Mohamad (Deputy Dean for Academic and Graduates), Dr. Suyatno (Deputy Dean for Students Affair & Alumni) dan Dr. Aminuddin bin Mustaffa (Deputy Dean for Research and Development).

IIUM POSTGRADUATE WEBINAR: "APPLICATION OF MEDIATION IN SYARIAH COURTS OF MALAYSIA"


1 September 2020: YAA Dato' Dr. Hj. Mohd Na'im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM hari ini berkesempatan berkongsi ilmu dan pengalaman di dalam sesi webinar anjuran Pusat Pengajian Pascasiswazah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Sesi yang bermula jam 3 petang ini dimoderatorkan oleh Bro. Anwar Mohammad Noor (PGSS Member IIUM) bagi membicarakan tajuk "Application of Mediation in Syariah Courts of Malaysia".

Webinar yang dijalankan menerusi aplikasi Zoom Meetings telah dihadiri oleh seramai 74 orang dan turut disiarkan secara langsung di laman facebook IIUM Postgraduate Students Society- PGSS.

Antara maklumat yang dikongsikan oleh YAA Dato' Dr. adalah berkaitan sejarah penubuhan dan fungsi yang dimainkan oleh Majlis Sulh dalam usaha menyelesaikan isu lambakan kes di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia.

YAA Dato' Dr. turut menjelaskan tentang kelebihan Majlis Sulh yang merupakan satu medium bagi mencari jalan penyelesaian yang pantas tanpa perlu melalui proses perbicaraan penuh yang pastinya menjimatkan masa dan kos semua pihak termasuklah pihak-pihak yang bertikai dan mahkamah sendiri.

Selain itu, YAA Dato' Dr. turut berkongsi tentang kes-kes yang dibawa ke Majlis Sulh, faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan Majlis Sulh serta halangan yang terpaksa dihadapi para pegawai sulh dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
1 September 2020

KUNJUNG HORMAT KE ATAS KETUA PENGARAH MAMPU

3 DISEMBER 2020: YAA Dato’ Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM hari ini telah berkesempatan membuat kunjungan hormat ke atas YBhg. Dato' Dr. Yusof bin Ismail, Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) bertempat di Ibu Pejabat MAMPU, Putrajaya.

Kunjungan hormat ini adalah pertemuan kali pertama antara kedua-kedua pihak setelah Datuk Dr. Yusof dilantik menjawat jawatan Ketua Pengarah MAMPU pada April 2020 yang lepas.

Pelbagai perkara telah dibincangkan dalam pertemuan tersebut antaranya pengisian jawatan Pegawai Teknologi Maklumat di JKSM dan perancangan JKSM dalam mendigitalisasikan mahkamah syariah seluruh malaysia.

Bagi menjayakan usaha pendigitalan mahkamah syariah tersebut, JKSM memerlukan sokongan infra PDSA (perkhidmatan Cloud) dan rangkaian MyGov*Net daripada pihak MAMPU serta sokongan infrastruktur Pusat Pemulihan Bencana (DRC) bagi aplikasi kritikal JKSM.

Turut dibincangkan adalah hala tuju Projek Transformasi e-Syariah Versi 3 serta kerjasama pasukan perunding ICT MAMPU dalam penyediaan Pelan Strategik ICT JKSM dan penyediaan Enterprise Architecture JKSM

Alhamdulillah, YBhg. Dato' Dr. KP MAMPU telah memberikan respons positif terhadap keseluruhan hasrat JKSM kecuali melibatkan perjawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 yang dibawah bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Turut hadir dalam sesi kunjung hormat tersebut adalah Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) JKSM, Tuan Mohd Razalan bin Kamal dan Pegawai Khas YAA Dato' Dr. KP/KHS JKSM, Tuan Abdul Fattah bin Dato' Kamarudin.

KUNJUNG HORMAT KE ATAS SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (EAIC)

8 Januari 2021: YAA Dato' Setia Dr. Hj. Mohd Na'im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM telah berkesempatan membuat kunjungan hormat ke atas Tan Sri Mohd Sidek Hassan, Pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) bertempat di Menara Usahawan Putrajaya.

Kunjung hormat ini bertujuan mengeratkan hubungan di antara kedua-dua agensi selain berkongsi pandangan dan pendapat berhubung prinsip integriti dan disiplin kerja yang perlu diamalkan oleh seluruh penjawat awam.

YABhg Tan Sri turut mengingatkan agar Ketua Perkhidmatan sentiasa bersikap telus serta tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pegawai yang melakukan kesalahan serta melanggar etika sebagai penjawat awam.

YABhg Tan Sri turut menyentuh tentang prinsip kepentingan "whiter than white" dalam soal integriti lebih-lebih lagi apabila sesuatu isu yang timbul itu melibatkan agensi agama di Malaysia.

Pertemuan ini juga turut disertai oleh YBrs Ketua Pendaftar, Tn Haji Nassir Abd Aziz dan Ketua Unit Integriti, Puan Salwani Khalid, serta Pegawai Khas, Tuan Abdul Fattah Dato' Kamarudin.