E-TMS adalah merupakan Sistem Pengurusan Latihan Elektronik yang dibangunkan bagi menyokong serta memperkemaskan pengurusan latihan di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Sila muatturun manual Permohonan Kursus Sistem Pengurusan Latihan Elektronik (E-TMS): Panduan Permohonan Kursus E-TMS