Nusyuz ertinya isteri enggan mentaati Glossary Link perintah atau permintaan suami yang sah di sisi syarak iaitu antara lain: 

i) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya; 
ii) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya; 
iii) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, 

tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Glossary Link Hukum Syarak.