S

SYUMUL= SENTIASA MENINGKATKAN KECEMERLANGAN DIRI IAITU DARI SEGI EMOSI, SPIRITUAL DAN MENTAL

 

 

Y

YAKIN = YAKIN DAN BERANI MELAKSANAKAN TUGAS SELAGI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT ISLAM


 

A

ADIL = ADIL DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

 

 

R

RESPONSIF = SEGERA MEMBERI MAKLUM BALAS IAITU SECARA CEPAT, TEPAT DAN TERATUR

 

 

I

INTEGRITI = SENTIASA MEMPERTINGKATKAN IMEJ DAN INTEGRITI DIRI SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN
 NILAI MURNI DAN KEPERIBADIAN DIRI

 

A

AKAUNTIBILITI = BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS SEGALA TUGASAN YANG DIAMANAHKAN

 

 

H

HORMAT = HORMAT MENGHORMATI ANTARA SATU SAMA LAIN ADALAH BUDAYA HIDUP KAMI