INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC FINANCIAL LITERACY (ICiFIL 2021)

08 Julai 2021| YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Hakim Syarie/Ketua Pengarah JKSM hari ini telah dijemput menjadi salah seorang ahli panel di dalam “International Conference on Islamic Financial Literacy (ICiFIL 2021)” anjuran Institut Perbankan dan Kewangan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Konferen selama dua hari ini dijalankan secara atas talian menggunakan Aplikasi Zoom Meetings yang mana ianya diisi dengan empat sesi panel pembentangan serta sesi pembentangan selari dari wakil institusi dari dalam dan luar negara.

YAA Dato’ Setia Dr. bersama Prof. Madya Dr. Akmal Hidayah Halim (Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Laws, IIUM) dan Puan Noor Rashidah Ramli (Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan) yang merupakan panel sesi keempat telah membincangkan secara mendalam tajuk “Islamic Estate Administration: Issues and Solutions”.

Antara intipati yang dikongsikan oleh YAA Dato’ Setia Dr. adalah peruntukkan undang-undang yang digunapakai di Malaysia khususnya berkaitan pentadbiran harta pusaka orang Islam termasuklah Enakmen Wasiat di negeri-negeri.

Selain itu, YAA Dato’ Setia Dr. turut berkongsi tentang konflik bidangkuasa di antara undang-undang Syariah dan undang-undang sivil bilamana urusan probet ditadbir di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959 manakala urusan berkaitan perwarisan, wasiat dan hibah di bawah kuasa mahkamah syariah.

Menurut YAA Dato’ Setia Dr., pihak-pihak yang bertikai berkaitan sesuatu harta yang telah dihibahkan hendaklah membawa kes tersebut di mahkamah Syariah untuk penyelesaian dan selepas mendapat pengesahan hibah, pihak-pihak perlu menyelesaikan urusan pentadbiran berkaitan pemilikan harta tersebut di mahkamah sivil.

Di dalam sesi tersebut, YAA Dato’ Setia Dr. turut berkesempatan berkongsi tentang isu-isu berkaitan kes Permohonan Anggapan Kematian, Wasiat dan Harta Sepencarian bagi memberikan kefahaman kepada masyarakat di luar sana.

Last Updated on December 22, 2021

Kalendar JKSM

Events in September 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 28, 2023 August 29, 2023 August 30, 2023 August 31, 2023 September 1, 2023 September 2, 2023 September 3, 2023
September 4, 2023 September 5, 2023 September 6, 2023 September 7, 2023 September 8, 2023(1 event) September 9, 2023 September 10, 2023
September 11, 2023(1 event) September 12, 2023 September 13, 2023 September 14, 2023(1 event) September 15, 2023(2 events) September 16, 2023 September 17, 2023
September 18, 2023 September 19, 2023 September 20, 2023 September 21, 2023(1 event) September 22, 2023(2 events) September 23, 2023 September 24, 2023
September 25, 2023 September 26, 2023 September 27, 2023(2 events) September 28, 2023 September 29, 2023 September 30, 2023 October 1, 2023