KENYATAAN TAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI 11 UNIT KOMPUTER RIBA BERSPESIFIKASI TINGGI, 2 UNIT KOMPUTER MULTIMEDIA BERSPESIFIKASI TINGGI, 6 UNIT KOMPUTER RIBA BERSPESIFIKASI SEDERHANA TINGGI DAN 10 UNIT KOMPUTER RIBA BERSPESIFIKASI SEDERHANA UNTUK KEGUNAAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA

Last Updated on Jun 8, 2022

Kalendar JKSM

Events in April 2023

  • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang
  • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah WP Kuala Lumpur
  • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Perak
    Sidang Mahkamah Rayuan Syariah WP Kuala Lumpur
  • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
  • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Sarawak
    Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
  • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor