KURSUS PROTOKOL, ETIKET SOSIAL DAN PENGURUSAN MAJLIS 2023

Bertarikh 20 hingga 22 Mac 2023, Bahagian Latihan JKSM (BL) telah menganjurkan Kursus Protokol, Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis 2023 secara fizikal bertempat di Hotel Ancasa Resident, Port Dickson, Negeri Sembilan yang dihadiri seramai 40 orang peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan pelbagai gred perkhidmatan agensi kehakiman dan perundangan syariah dari seluruh Malaysia.

Kursus ini telah dirangka khusus untuk memberikan pengetahuan mengenai tatacara dan aspek pengurusan majlis yang betul mengikut protokol penganjuran sesuatu majlis. Selain itu, kursus ini juga memberikan pendedahan dan meningkatkan kemahiran pengurusan profesionalisme individu bagi menjayakan sesuatu majlis sekaligus memberikan imej yang baik kepada organisasi.

Objektif kursus ini antara lain memberi pengetahuan etika dan protokol dalam sesuatu majlis, mempelajari teori dan amali menguruskan majlis serta kemahiran protokol etiket dan komunikasi dimana adalah diharapkan agar para peserta mengetahui apakah perbezaan pengurusan majlis rasmi dan tidak rasmi, formal dan tidak formal di peringkat organisasi, negeri, kebangsaan dan peringkat antarabangsa.

Kursus ini dijayakan oleh dua orang tenaga pengajar daripada Perunding Latihan Kanan dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Bukit Kiara, Kuala Lumpur iaitu Puan Suzana Binti Ibrahim, Ketua Unit Kecemerlangan Komunikasi Dan Bahasa Melayu dan Ts. Dr. Rohaizan Binti Daud, Perunding Latihan, Kecemerlangan Komunikasi dan Bahasa Melayu (Komunikasi).

Di akhir kursus, para peserta diberi simulasi dan latihan dalam kumpulan yang dibimbing oleh tenaga pengajar dan penilaian dijalankan. Kursus selama 3 hari ini diakhiri dengan perasmian penutup yang disempurnakan oleh Pengarah Bahagian Latihan JKSM. Dalam ucapannya, beliau merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para penceramah serta tahniah kepada para peserta yang berjaya mengikuti kursus ini dengan jayanya. JKSM amat berharap agar segala ilmu dan latihan yang diperolehi daripada kursus ini dapat diamalkan dalam menjayakan sesuatu majlis di jabatan masing-masing.

Last Updated on March 20, 2023

Kalendar JKSM

Events in September 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 28, 2023 August 29, 2023 August 30, 2023 August 31, 2023 September 1, 2023 September 2, 2023 September 3, 2023
September 4, 2023 September 5, 2023 September 6, 2023 September 7, 2023 September 8, 2023(1 event) September 9, 2023 September 10, 2023
September 11, 2023(1 event) September 12, 2023 September 13, 2023 September 14, 2023(1 event) September 15, 2023(2 events) September 16, 2023 September 17, 2023
September 18, 2023 September 19, 2023 September 20, 2023 September 21, 2023(1 event) September 22, 2023(2 events) September 23, 2023 September 24, 2023
September 25, 2023 September 26, 2023 September 27, 2023(2 events) September 28, 2023 September 29, 2023 September 30, 2023 October 1, 2023